Επικοινωνία

Έχοντας στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή σας, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτημα ή σχόλιο σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 24310-30548 ή με e-mail στο: jabik@otenet.gr